Smještaj

Grad Varaždin nudi šaroliku mogućnost smještaja. Dostupni su hoteli, hosteli, pansioni, apartmani i kuće za odmor. 

Više detalja možete potražiti na internetskim stranicama turističke zajednice grada Varaždin