Obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa